Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Pháp Âm 2 Cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
User Rating: / 24
PoorBest 

 

Cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải

Audio: MP3

Rất mong quý ĐH nên download bài muốn nghe

về máy computer của mình để nghe ,

sau khi download xong mong quí vị đóng trang  này lại,

để dành chổ cho những người khác vào,

vì web hosting giới hạn chỉ có 200 người vào một lúc,

nếu quá số lượng qui định, trang web sẽ bị nghẽn mạch.

Để duy trì trang Pháp Âm hoạt động tốt để phục vụ Quí ĐH

rất mong quí ĐH cộng tác.

Thưc Hiện Trang Web: Diệp Thi , LuânVũ  & Thành Mẫn

 

Để thực hiện Hoài Bảo  của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải cũng như để những tác phẩm tuyệt hảo của Ni Sư không bị mai một,chúng Tôi kính mong Quí Chư Tôn Đức Tăng ,Ni cùng quí Phật Tử có những tác phẩm của Ni Sư (Book,doc) hoặc những bài giảng mà chúng Tôi chưa có(Dưới dạng MP3, Audio hay Cassettes) xin vui lòng cho Chúng Tôi mượn, Chúng Tôi sẽ hoàn trả trong thời gian nhanh nhất.Kính Cám Ơn
Ba Pháp Ấn

(01) (02)

Bát Chánh Đạo (01) (02) (03) (04)
Ba Thời Pháp Chuyển (01) (02)
Bát Nhã Duy Thức (01) (02)
Biến Thí (01) (02)
Câu Chuyện Dòng Sông (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Chứng Đạo Ca (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Chỉ quán song hành (01)
Công Hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm (01) (02)
Cúng Dường Phật Thành Đạo (01) (02)
Đặc Điểm Pháp Hoa (01) (02) (03) (04)  Không co file 01
Đại kinh khổ uẩn (01) (02)
Đại kinh pháp hành (01) (02)
Đàm Hoa Lạc Khứ (01) (02)
Đưa Tâm Về Nhà (01) (02)
Đường Đi Không Gió Lòng Sao Lạnh (01) (02)
Giải Thoát Trong Lòng Tay (Giảng Tại Nhà Bè) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Giải Thoát Trong Lòng Tay-giảng lần 2 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Hành Hương Chùa Miền Bắc (01) (02)
Kinh An Trú Tâm (01) (02)
Kinh Ghatikara (01) (02)
Kinh Kitagiri (01) (02)
Kinh Kim Cang (Cassette 7 và 10 mặt B empty) nếu ĐH có trọn vẹn xin cho mượn. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19)
Kinh Niệm Xứ (01) (02)
Kinh Pháp Cú (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Kinh Pháp Cú Kệ 054 146.
Kinh Pháp Hành (01) (02)
Kinh Pháp Hoa (01) (02)
Kinh Phổ Môn (01) (02)
Kinh Phước Đức (01) (02) (03) (04)
Kinh Thánh Cầu (01) (02)
Kinh Thọ Và Xả Báo (01) (02)
Luận Vãng Sanh (01) (02)
Lục Tổ Huệ Năng (01) (02) 0(3) (04)
Lược Giảng Pháp Hoa (01) (02)
Một Cuộc Ra Đi (01) (02)
Mười Danh Hiệu Phật (01) (02)
Ngũ Uẩn (01) (02) (03) (04)
Nhìn Về Tương Lai (01)
Nhập Bồ Tát Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
Niệm Chết (01) (02)
Nói về thơ Bùi Giáng (01)
Phật Giáo Theo Truyền Thống Tây Tạng (01) (02) (03) (04) (05)
Phật Giáo Và Cách Chữa Bệnh Tim (01) (02)
Phật Pháp Vấn Đáp (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Pháp Quy Y Trong Truyền Thống Đại Thừa (01) (02) (03) (04)
Pháp Khí (01) (02)
Phong Hồ Lậu Hoặc (01) (02)
Phương Pháp Chuyển Hoá (01) 0(2)
Qui Y Tam Bảo (01) (02)
Sống Chết (01) (02)
Tam Pháp Ấn (01)
Tám Điều Giác Ngộ (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Tâm Bất Sinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Thanh Tịnh Đạo (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
Thân Trung Ấm (01) (02) (03) (04)
Thiền Hội (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1(4) (15) (16)
Thiền Minh Sát Tuệ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
Tranh Thơ Thiền Phổ Minh (01) (02)
Tranh Thơ Thiền Quách Am (01) (02)
Tu Tâm (01) (02) (03) (04)
Thân Trung Ấm (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Vô Niệm (01) (02)
Vui Chay Ý Đạo (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Ý nghĩa nội dung Kinh Nhật Tụng (01) (02)
Ý Nghĩa Trai Đàn Bát Độ (01) (02)
Ý Nghĩa Qui Y Qua 3 Chặng Đường Tu (01) (02)
Dưới đây là các tácphẩm của Ni Sư được đọc vào CD
Bóng Nguyệt Lòng Sông-Ni Sư Trí Hải (Giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Từ Nguồn Diệu Pháp-Ni Sư Trí Hải (giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Đường Vào Nội Tâm-Ni Sư Trí Hải (01) (02) (03) (04)
Hành Trình Không Đích Đến -Dịch Giả Thích Nữ Trí Hải (Giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Làm Việc Một Nguồn Vui-Tarthang Tulku- NS Thich Nữ Trí Hải Việt Dịch (Giọng đọc Diệu Thủy) (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Nhập Bồ Tát Hạnh-Ni Sư Trí Hải Văn Xuôi:(01) (02) (03) (04) (05) Văn Vần: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Sống Chết Bình An (01) (02)
Tâm Bất Sinh- NS Trí Hải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
*Tạng Thư Sống Chết (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Tạng Thư Sống Chết- Dich Giả Ni Sư Trí Hải -Giọng đọc LTT Diệu Nghiêm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) NEW  NEW  NEW
Thiền Sư Và Triết Gia (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Vui Chay Ý Đạo-Ni Sư Trí Hải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
We have 7737 guests and 76 members online

Đăng Nhập