Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Pháp Âm 2 Ni Sư Như Thủy
User Rating: / 105
PoorBest 

Ni Sư Như Thủy

Audio: MP3

Bài Mới 2005 và 2007 Bát Đại Nhân Giác (01)
Đệ Tử Xuất Gia Tại Gia (01) (02)
Hạnh Hỷ Xã (01)
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (01)
Hiểu Và Thương (01)
Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (01)
Thời Trang Trong Chùa (01)
Thuận Nghich-Nhổ Mũi Tên Độc (01)
Tin Sâu Nhân Qủa (01)
Vía Địa Tạng (01) (02)
Pháp Thoại 2008 Và 2009

Bài Gỉang Mới

Tiển Cha (01) (02)
Nhân Duyên (01) (02)
Mẹ Hiền Quán Thế Âm (01)
Quan Âm Thị Kính  (01) (02)
Phật Đản Sanh (01)
Hôn Nhân và Tình Yêu (01) (02)
Vấn Đáp Hôn Nhân và Tình Yêu (01)
Ba Vô Lậu Học (01)
Vấn Đáp (01) (02)
Thiện Ác Phân Minh (01)
6 Nẽo Luân Hồi (01)
Đạo Làm Con (01)
Pháp Thoại  2008 Và 2009

Bài Gỉang Mới

4-http://www.megaupload.com/?d=80371ZOP

Tứ Nhiếp Pháp (01) (02)
Ăn Chay Ăn Mặn (01) (02)
Cận Sự Nam (01) (02)
Cận Sự Nữ (01) (02)
Đại Ý Phật Pháp (01)
Giáo Lý Căn Bản Người Phật Tử (01) (02)
Kiều Đàm Di Mẫu (01) (02)
Kinh A Di Đà (01) (02)
Nhẫn (01) (02)
Non Thái (01) (02) (03)
Tri Và Hành (01) (02) (03)
Kẻ Thù Lớn Nhất (01) (02)
Pháp Hoa (01) (02)
Tam Vô Lậu Học (01)
Đạo Làm Con (01)
Hỏi Và Đáp (01) (02) (03) (04) (05) Bài Gỉang Mới
Mùa Phật Đản (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Vía Địa Tạng New (01) (02)
Ăn (01) (02)
Ngũ (01) (02)
Bệnh (01) (02)
Chết (01) (02)
Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02)
Bố Thí Cúng Dường (01) (02)
Báo Ân Trong Đạo Phật (01) (02)
Bát Phong (01) (02)
Chết Rồi Đi Về Đâu (01) (02)
Chứng Đạo Ca (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
Cấp Cô Độc (01) (02)
Đời Sống Của Mục Kiền Liên (01) (02)
Đức Phật Và Nghịch Cảnh (01) (02)
Duy Ma Cật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)
Giảng Giải Trung Bộ Kinh (01) (02)
Giáo Thọ Thi Ca La Việt (01) (02)
Giới Định Huệ (01) (02)
Giới Bổn Tỳ Kheo Ni (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Hư Hư Lục (Toàn Tập)-Sư Cô Như Thủy giọng đọc Diệu Thuỷ

 

Tập1:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Tập2:(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Tập3: (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Hạnh Bồ Tát (01) (02)
Hai Mươi Mùa Hạ (01) (02)
Hoan Hỷ Vui Tươi (01) (02)
Khoá Hư Lục (01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b)  (04a) (04b) (05a) (05b) (06a) (06b)  (07a) (07b) (08a) (08b) (09a) (09b) (10a) (10b) (11a) (11b) (12a) (12b) (13a) (13b) (14a) (14b) (15a) (15b) (16a) (16b) (17a) (17b) (18a) (18b)
Kinh Báo Ân (01) (02)
Kinh Pháp Cú (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46)
Kinh Kim Cang (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Kinh Ưu Đàm Ba La (01) (02)
Lịch Sử Phật Thích Ca (01) (02)
Mười Điều Tâm Niệm (01) (02)
Mười Câu Hỏi (01) (02)
Nghiệp Lực (01) (02)
Nhân Duyên (01) (02)
Nghiệp Và Phước (01) (02)
Nghiệp Chướng (01) (02)
Ơn Cha Mẹ (01) (02)
Pháp Môn Bất Nhị (01) (02)
Phụ Nữ Trong Đạo Phật (01) (02)
Phật Tử Tự Thắp Đèn Cho Mình (01) (02)
Tâm Bình Thường (01) (02)
Tam Qui Ngũ Giới (01) (02)
Tiêu Trừ Nghiệp Chướng (01) (02)
Trước Dùng Dục Câu Dắt (01) (02)
Trưởng Lão Ni (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Tứ Nhiếp Pháp (01) (02)
Tu Vì Tình Tiền Danh Vọng (01) (02)
Thập Đại Đệ Tử Tăng (01) (02)
Toạ Thiền (01) (02)
Tình Yêu (01) (02)
Ý Nghiã Sự Ăn Chay (01) (02)
Ý Nghĩa Lạy 6 Phương (01) (02)
We have 7745 guests and 76 members online

Đăng Nhập