Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Pháp Âm 2 Thầy Thích Giác Hóa
User Rating: / 3
PoorBest 

Thầy Thích Giác Hóa

Audio: MP3

 

Bảy Thứ Lửa (01) (02)

Con Đường Đạo Đế (01) (02)

Cửa Bất Tử (01) (02)

Cửu Phẩm Liên Hoa (01) (02)

Đường Về Tịnh Độ (01) (02)

Hạnh Phúc Trong Tâm Hồn (01) (02)

Khuyến Tu Tịnh Độ (01) (02)

Khuynh Hướng Của Người Tham Thiền (01) (02)

Lời Lành Cuối Năm (01) (02)

Lời Vàng Không Quên (01) (02)

Người Biết Sống Một Mình (01) (02)

Nguyện Về Cỏi Phật (01) (02)

Niệm Phật Pháp Tu Thời Đại (01) (02)

Nói Về Chuyện Tu (01) (02)

Nói Về Hiếu Đạo (01) (02)

Phật Tử Với Vấn Đề Niệm Phật (01) (02)

Phước Điền (01) (02)

Sống Chết Đều Siêu Độ (01) (02)

Tại Sao Chúng Ta Niệm Phật (01) (02)

Tâm Sự Vài Nét Về Sự Tu (01) (02)

Tâm Sự Cùng Người Niệm Phật

(01) (02) (03) (04)

Tín Và Thành (01) (02)

Tĩnh Giấc Mộng Trường (01) (02)

Tu Thập Thiện (01) (02)

Tu Là Tỉnh Giác (01) (02)

Vui Với Đạo (01) (02)

Ý Nghĩa Phật Giáo (01) (02)

Lời Dạy của Hám Sơn Đại Sư

(01) (02)

Lời Dạy của Liên Trì Đại Sư

(01) (02)

Đường Về Cực Lạc

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

Pháp Môn Tịnh Độ

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Tịnh Độ Quyết Nghị

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)

We have 7750 guests and 76 members online

Đăng Nhập