Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Pháp Âm 2 Thượng Tọa Thích Phước Tịnh
User Rating: / 169
PoorBest 

Thượng Tọa Thích Phước Tịnh

Video Pháp Thoại

Danh Sách DVD

Nhấn vào các phần dưới đây sẽ đưa Qúi ĐH vào phần DVD chi tiếc.NEW NEW NEW

I. Kinh Văn

II.Thiền Học

III. Pháp Thoại

 

 

Muà Thu với Cái Nhìn Của Thiền Quán (01) (02)

*Hạnh Phúc Của Bạn (01) (02)

 

Audio: MP3

Bát Đại Nhân Giác 01(01) (02) (03) (04) 02 (01) (02) (03) 03 (01) (02) (03) 04 (01) (02) (03) 05 (01) (02) (03) 06 (01) (02) (03) 07 (01) (02) (03) 08 (01) (02) (03) 09 (01) (02) (03) 10 (01) (02) (03) 11 (01) (02) (03) (04) 12 (01) (02) (03) 13 (01) (02) (03) 14 (01) (02) (03) 15 (01) (02) (03) 16 (01) (02) (03)
Bồ Đề Tâm (01) (02) (03)
Bồ Đề Đạt Ma (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Bỏ Quên Cuộc Sống (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Bước Chân Tĩnh Thức (01) (02)
Con Đường Hoằng Pháp (01) (02) (03)
Cởi Trên Sông Tử Sinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) New New New
Có Pháp Môn Nào (01) (02) (03)
Chăm Sóc Giấc Ngũ (01) (02) (03)
Các Hành Vô Thường (01) (02) (03) (04)
Chửa Trị Thân Tâm (01) (02) (03)
Chiếc Lá Thu Và Thiền Quán (01) (02) (03) (04)
Chim Hút Mật (01) (02) (03)
Chứng Thật Tướng (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Cành Mai Cuối Năm (01) (02) (03)
Đối Diện Với Bệnh (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Đi Giửa Nhân Gian (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Đuổi Bắt Hạnh Phúc (01) (02) (03)
Đức Phật Giửa Nhân Gian (01) (02) (03) (04) (05)
Đường Đi Và Điểm Đến (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Đường Vào Biển Tuệ (01)
Duy Trì Chánh Niệm (01) (02) (03) (04)
Giải Trừ Tâm Hiềm Hận (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Hạnh Phúc Bên Trong (01) (02) (03)
Hãy Dừng Lại (01) (02) (03) (04)
Hãy Tu Từng Hơi Thở (01) (02) (03) New New New
Hạnh Phúc Của Ban (01) (02) (03)
Hoa Đào Ngày Tết (01) (02) New New New
Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta (01) (02) (03)
Khoá Tu Mùa Đông- giảng tại VN ,Tháng 12 năm 2006 (01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b) (04a)  (04b) (05a) (05b) (06a) (06b) (06c) (07a)  (07b) (08a) (08b) (09a) (09b) (10a) (10b) (10c) (11a) (11b) (12a) (12b) (12c) (13a) (13b) (13c)
Kinh 42 Chương Làm Quen Kinh 42 Chương(01) (02) (03)
Phần Mở Ðầu: Ly Dục Tịch Tĩnh(01) (02) (03) Chương 1: Thức Tâm Ðạt Bổn (01) (02) (03)
Chương 2: Ngộ Vô Vi Pháp. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) Chương 3: Hiện Hạnh Sa Môn (01) (02) (03) (04)
Chương 4: Con Ðường Thiện Ác (01) (02) (03) Chương 5: Làm Mới Thân Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Chương 6 - 7- 8: Tu Hạnh Nhẫn Nhục (01) (02) Chương 9: Bác Học Ða Văn (01) (02)
Chương 10- 11: Tùy Hỷ Và Cúng Dường (01) (02) (03) (04) (05) Chương 12: Vượt Qua Khó Khăn (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Chương 13: Tịnh Tâm Thủ Chí (01) (02) (03) Chương 14 -15: Hành Ðạo Thủ Chân (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Chương 16: Xả Ly Ái Dục (01) (02) (03) Chương 17: Thắp Sáng Trí Tuệ
(01) (02)
Chương 18: Siêu Việt Nhị Biên (01) (02) (03) (04) Chương 19- 20: Tam Pháp Ấn (01) (02) (03) (04)
Chương 21- 22: Tham Ðắm Các Dục (01) (02) (03) (04) Chương 23- 24 - 25: Họa Hại Của Ái Dục (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Chương 26: Quán Chiếu Sự Thọ Dụng (01) (02) (03) Chương 27: Trôi Vào Biển Giải Thoát (01) (02) (03)
Chương 28: Thận Trọng Với Ý Thức (01) (02) (03) Chương 29: Phong Cách Sa Môn (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Chương 30: Ðoạn Các Duyên Sinh Khởi Ái Dục (01) (02) (03) Chương 31- 32: Ðoạn Gốc Rễ Sinh Khởi Ái Dục (01) (02) (03)
Chương 33: Mặc Giáp Tinh Tấn (01) (02) (03) Chương 34: Con Ðường Trung Ðạo (01) (02) (03)
Chương 35: Thanh Lọc Thân Tâm (01) (02) (03) Chương 36: Hạnh Phúc Con Ðường Tâm Linh (01) (02) (03)
Chương 37: Thân Cận Bên Phật (01) (02) (03) Chương 38: Người Hiểu Ðạo
(01) (02) (03)
Chương 39: Nhất Vị Pháp (01) (02) (03) Chương 40: Thân Tâm Nhất Như
(01) (02) (03)
Chương 41: Nỗi Sợ Tử Sinh (01) (02) (03) Chương 42: Nhìn Bằng Ðôi Mắt Phật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm Thứ 1 Phẩm Tựa ( Tiếng Gầm Sư Tử ) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Phẩm Thứ 2 Bát Nhã (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Con Đường Đốn Tiệm (01) (02) (03) (04) (05) New New New
Kinh Pháp Cú
Kết Tràng Hoa (01)
Lọai Trừ Tâm Kiêu Mạng(02) (03)
Phẩm Giáo Học (04)
Vui Hạnh Độc Cư(05)
Nhìn Các Pháp Như Thật(06) (07)
Đoạn Trừ Giải Đãi(08) (09) (10)
Thức Tĩnh Của Thân (11) (12)
Tất Cả Từ Tâm Sinh(13) (14) (15)
Tự Tạo Thiện Nghiệp(16)
An Định Thân Tâm (01) (02) (03) (04)
Bước Dần Vào Đạo (01) (02) (03)
Cái Chết Đang Có Mặt (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)*
Chế Tác Hạnh Phúc (01) (02) (03)
Đoạn Trừ Ái Và Si (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)*
Khó Chế Phục Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Loại Trừ Tâm Hiềm Hận (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Nhìn Bằng Mắt Pháp (01) (02) (03)
Niềm Vui Của Thiện Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Phòng Hộ Miệng Và Ý (01) (02)
Thanh Lọc Tâm Ý (01) (02) (03)
Thức Tĩnh Của Thân (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Sinh Mạng Là Dòng Chảy (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Sống Chánh Hạnh (01) (02) (03)
Kinh Duy Ma Cật Phẩm Phật Quốc (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) New New New
Phẩm Phổ Môn (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Kinh Phổ Môn Giảng Lục (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)
Khéo Nuôi Dưỡng Tâm (01) (02) (03)
Làn Khói Trắng Mong Manh (01) (02)
Lễ Vía Phật A Di Đà (01)
Lòng Thênh Thang (01) (02) (03)
Loại Trừ Tâm Kiêu Mạn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Lý Duyên Khởi (01) (02)
Mặc Tình Trôi (01) (02)
Mắt Thương Nhìn Đời (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Mặc Áo Tinh Tấn (01) (02) (03)
Mở Đôi Mắt Mộng (01) (02) (03)
Mưa Tháng Bảy (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Mùa Thu 03 &04 (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ (01) (02) (03) (04) (05)
Nhìn Các Pháp Như Thật (01) (02) (03) (04)
Nhu Yếu Của Đời Sống (01) (02) (03)
Niềm Vui Của Thiện Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Nghìn Mắt Nghìn Tay (01)
Người Khách Trọ (01) (02)
Người Thợ Vẽ (01) (02) (03)
Ngộ Lý Khoi Tu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Nỗi Khổ Niềm Vui (01) (02) (03)
Nỗi Sợ Trước Cái Chết (01) (02)
Nước Chảy Qua Cầu (01) (02) (03)
Nhu Yếu Của Đời Sống (01) (02) (03)
Những Nẽo Vào.. (01) (02) (03)
Những Khoảng Cách Tự Tạo (01) (02)
Niệm Phật Cầu Vãng Sanh (01) (02) (03)
Niềm Tin Quan Âm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm (01) (02) (03)
Pháp An Tâm (01) (02) (03)
Pháp Tu Căn Bản Người Phật Tử (01) (02) (03) (04)
Phật Đản (01) (02)
Phật Đản Trong Ta (01) (02) (03)
Phổ Hiền Hạnh Nguyện (01a) (01b) (01c) (02a) (02b) (02c) (03a) (03b) (03c)
Phù Âu Ca (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Quà Tặng Của Cuộc Sống (01) (02)
Qui Sơn Cảnh Sách 01 (01) (02) (03) 02 (01) (02) (03) 03 (01) (02) (03) 04 (01) (02) (03) 05 (01) (02) 06 (01) (02) (03) (04) 07 (01) (02) 08 (01) (02) (03) 09 (01) (02) (03)10 (01) (02) (03)11(01) (02) (03)12 (01) (02) (03) (04) 13 (01) (02)14 (01) (02) (03)15 (01) (02) (03)16 (01) (02) (03)17(01) (02) (03)18 (01) (02) (03)19 (01) (02) (03) 20 (01) (02) (03) 21(01) (02) (03) 22 (01) (02) (03) 23 (01) (02) (03) 24 (01) (02) (03)
Sinh Tử Lẽ Thường (01) (02) (03)
Sống Với Lòng Biết Ơn (01) (02) (03)
Siêu Việt (01) (02) (03) (04)
Tâm Bản Nhiên (01) (02) (03) (04)
Tạ Ơn Sự Sống (01) (02) (03)
Theo Tháng Ngày Trôi (01) (02) (03) (04) (05) (06) Khong co file
Tập Thở Tập Nhìn (01) (02) (03)
Thấp Như Đất (01) (02) (03)
Thập Mục Ngưu Đồ-Về Lại Nguồn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) New New New
Thế Đạo Mênh Mông (01)
Theo Tháng Ngày Trôi (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Thương Yêu Và Đời Sống (01) (02) (03) (04)
Tiếp Xúc Với Sự Sống (01) (02) (03)
Tuyệt Học Vô Vi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
Ta Là Ai (01) (02) (03)
Tìm Về Nguồn (01) (02) (03) (04) (05)
Tri Ân Vạn Loài (01)
Thực Tập Xã Ly (01)
Thiên Quốc Trái Tim (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Trăng Giửa Trời Không (01)
Trân Quí Từng Hạnh Lành (01)
Từ Tâm Sinh Khởi (01)
Vô Cầu Và Buông Bốn Đại (01) (02) (03) (04)
Ý Nghĩa An Cư (01) (02) (03) (04)
Ý Nghiã Ngày Vu Lan (01) (02) (03)
Xây Dựng Tự Viện Và Tu Tập (01) (02)
NEW NEW NEW

III. Văn Học Thiền

 1. Tín Tâm Minh
 2. Kinh Pháp Bảo Đàn
 3. Chứng Đạo Ca
 4. Thập Mục Ngưu Đồ
 5. Thơ Thiền
 6. Thiền Sử

II. Kinh Văn Phát Triển

 1. Thập Nguyện Phổ Hiền
 2. Kinh Bát Đại Nhân Giác
 3. Kinh Bốn Mươi Hai Chương
 4. Kinh Phổ Môn Giảng Giải
 5. Kinh Duy Ma Cật

IV. Pháp Thoại

 1. Pháp Thoại  – USA
 2. Pháp Thoại  – CANADA
 3. Pháp Thoại  – VIET NAM

V. Luật Học

 1. Tỳ Ni Nhật Dụng
 2. Quy Sơn Cảnh Sách
 3. Luật Học Đại Cương
We have 7716 guests and 76 members online

Đăng Nhập