Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Pháp Âm 2 Thầy Pháp Hòa
User Rating: / 41
PoorBest 

Thầy Pháp Hòa

 

Audio: MP3

Tất Cả Pháp Thoại do Thầy Pháp Hoà giảng đươc upload các link dưới đây

01- http://www.megaupload.com/?d=GT6HDCXV

02- http://www.megaupload.com/?d=J2W8Y0PR

03- http://www.megaupload.com/?d=5XWA0B53

04- http://www.megaupload.com/?d=7SH2CR72

05- http://www.megaupload.com/?d=JDVVWF77

06- http://www.megaupload.com/?d=V8TRRDY2

07- http://www.megaupload.com/?d=KHAZOXFB

08- http://www.megaupload.com/?d=II58MP8B

09- http://www.megaupload.com/?d=IHIDRWAQ

10- http://www.megaupload.com/?d=TAIKKMMP

11- http://www.megaupload.com/?d=ZKQNLJPD

12- http://www.megaupload.com/?d=VEJVRZ50

13- http://www.megaupload.com/?d=1176572B

14- http://www.megaupload.com/?d=MMAFEXFI

15- http://www.megaupload.com/?d=JXH10JE0

16- http://www.megaupload.com/?d=D20Q0AOR

17- http://www.megaupload.com/?d=3NWS1NRI

18- http://www.megaupload.com/?d=IC87BQKF

 

(Pháp Âm 1)
Phật Pháp Vấn Đáp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Những Niềm Vui (1) (2) (3)
Bảy Phương Pháp Chuyền Hóa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Chướng Ngại Chướng Nạn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Ý Nghiã Thờ Cúng (1) (2) (3) (4)
Tổ Bồ Đề Đạt Ma (1) (2) (3) (4) (5)
Bồ Tát Giới (1) (2) (3) (4) (5)
Ngũ Giới Và Thập Thiện Giới (1) (2) (3) (4)
Bốn Loại Thức Ăn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc (1) (2) (3) (4) (5)
Thất Thánh Tài (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Khéo Xài Một Đồng Mỗi Ngày (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Chuyển Hóa Ba Chướng Ngại (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nghi Thức Tụng Niệm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kinh Trạm Xe (1) (2)
Ý Thức Về Cuộc Sống (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ý Nghĩa Cuộc Đời (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nhân Qủa Nghiệp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Nét Đẹp Của Người Phật Tử (1) (2) (3)
Nhạc Trúc Lâm (1) (2) (3) (4) (5)
Mười Nghiệp Lành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Tự Độ Và Độ Tha (1) (2) (3) (4) (5)
Tu Là Cội Phúc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tràng Chuổi Niệm Phật (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kinh Lục Hòa (1) (2) (3) (4) (5)
Kinh Ngưu Giác Lâm (1) (2) (3)
Hướng Về Kính Lạy (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kinh Ví Dụ Tấm Vải (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cách Hóa Giãi Chướng Duyên (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kinh Ví Dụ Cái Cưa (1) (2) (3) (4) (5)
Năm Ý Nghĩa Của Kinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kinh Gò Mối (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Luận Đại Trượng Phu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
Một Bát Cơm Ngàn Nhà (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Chư Phật Và Tám Tướng Xuất Thế (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bảy Bước Hoa Sen
Mười Tám Vị A La Hán (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(Pháp Âm 2)
Gạn Đục Khơi Trong (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Thế Nào Là Công Quả (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bảy Loại Vợ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Âm Thanh Phát Ngộ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bốn Biện Tài (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bốn Pháp Quán Tứ Niệm Xứ (1) (2) (3) (4)
Không Nên Hí Luận (1) (2) (3) (4) (5)
Các Pháp Lành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Phật Sự Và Ma Sự (1) (2) (3) (4) (5)
Hạnh Phúc Chân Thật (1) (2) (3) (4) (5)
Thiện Và Ác (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
20 Điều Khó Làm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ba Câu Hỏi Cho Cuộc Sống (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Cuộc Đời Mâu Thuẩn (1) (2) (3) (4)
Kệ Thỉnh Chuông (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kinh An Trú Tâm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kinh Bách Dụ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tứ Hoàng Thệ Nguyện (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Ta Bà Ngủ Trược (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kinh Sám Dược Sư (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (13) (14) (15) (16) (17)
Kinh Sám Hối Sáu Căn (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Giãng Kinh Đia Tạng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(Pháp Âm 3 New)
Đề Tài High Quality Audio Low Quality Audio
Ý Nghĩa 7 Nạn Trong Kinh Phổ Môn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Phước Đức Và Công Đức (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14
Ba Điều Gía Trị (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Niềm Tin Và Nếp Sống Hạnh Phúc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69)
Làm Sao Giết Được Người Trong Mộng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ông Táo Về Trời (1)
Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt (1)
Qua Cơn Mê (1) (2) (3) (4)
Bát Nhã Tâm Kinh (1) (2)
Chánh Tinh Tấn (1) (2)
Hương Vị Cuộc Đời (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Săn Sóc Ba Con Khỉ (1)
Kinh Mật Hoan (1)
Tình Không Biên Giới (1)
Thương Và Ghét (1)
Hãy Thắp Lên Chiếc Que Diêm (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nhận Diện Và Chuyền Hóa Sợ Hãi (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Lợi ích Của Nghe Pháp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ma Chướng

CD1 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

CD2 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

CD3 - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CD4 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Đẹp Xấu - Giàu Nghèo (1) (2) (3) (4) (5)
Theo Dấu Đường Tăng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Đền Ơn Phật (New) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Ý Nghĩa Thờ Cúng Phật (New) (1) (2) (3) (4) (5)
(Pháp Âm 4 New 2009)
Sen Nở Ban Mai (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ý Nghĩa Hành Hương (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ân Người Tu Cày Ruộng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tu Thân Và Tu Tâm (1) (2) (3) (4)
Ba Thứ Trí Tuệ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Con Đường Xưa Ta Đi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)
Năm Niềm Vui (1) (2) (3) (4) (5)
Thiên Long Bát Bộ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bố Thí Cúng Dường (1) (2) (3) (4) (5)
Tắc Lửa lòng (1) (2) (3) (4)
Từng Bước Chân An Lạc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Một Tâm Mà Đồng Mười Phương (1) (2) (3) (4) (5)
Thầy Thuốc Chửa Bịnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tội Và Sám Hối (1) (2) (3) (4) (5)
Cái Gì Là Trân Quí (1) (2) (3) (4) (5)
Chịu Đựng (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Phật Dạy Chăn Trâu (1) (2) (3) (4) (5)
Hạnh Nguyện Dược Sư (1) (2) (3) (4) (5)
Đức Phật Và 5 Biểu Tượng (1) (2) (3)
Cái Biết Của Người Tu (1) (2) (3) (4) (New)
Bốn Hạnh An Vui (1) (2) (3) (4) (5) (New)
Mấy Mùa (1) (2) (3) (4) (5) (New)
We have 7724 guests and 76 members online

Đăng Nhập