Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Pháp Âm 2 Thời khóa cộng tu, Kinh Tụng, Niệm Phật & Sám Văn
User Rating: / 40
PoorBest 

Thời khóa cộng tu, Kinh Tụng, Niệm Phật & Sám Văn

Video Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm với PS Ngộ Thông.

Tiếng Việt - Melbourne 2009

Xem Video

MP3

Buổi Lể Tam Thời Hệ Niệm

Nghi Thức VN, tại Melbourne 2008

010203 | // Mới //
MP3 Thời Khóa Cộng Tu (theo Tịnh Tông Học Hội)Tiếng Việt 010203 | 04050607 | 08
MP3 Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật 1 - 75 phút |   1 |
MP3 Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật 2 (T. Trí Thông) 60 phút | 1 |
MP3 Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật 3 (T. Pháp Chơn) 70 phút | 1   |
MP3 Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật 4 (T. Tâm Phương) 70 phút | 1 |
MP3 Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật - Sư Huệ Duyên | 01   |
MP3 Pháp Sư Tịnh Không Niệm Phật ( AMi TUO FO ) | 1 |
MP3 Niệm Phật Tiếp Dẫn - Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật (60 phút) | 1 |
MP3 Niệm A Di Ðà Phật nguyên chất (Giọng nử)

01 |

MP3 Niệm A Di Ðà Phật Nguyên Chất (Giọng nam) |   01 |
MP3 Niệm Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát - Thầy Huệ Duyên
MP3 Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Thầy Trí Thoát
MP3 Niệm Phật Kinh Hành 1 | 1   |
MP3 Niệm Phật Kinh Hành 2 |   1 |
MP3 Niệm Phật Kinh Hành 3 |   1 |
MP3 Niệm Phật Kinh Hành (Chùa Hoàng Pháp) |   1 |
MP3 Niệm Phật Theo Ðịa Chung 1 (nhanh)
MP3 Niệm Phật Theo Ðịa Chung 2 (nhanh)
MP3 Nhạc Niệm Phật 1 Nam Mô A Di Ðà Phật (30 phút) | 1 |
MP3 Nhạc Niệm Phật 2 Nam Mô Ami Tuo Fo (30 phút) |   1 |
MP3 Nhạc Niệm Phật 3 Nam Mô Ami Tuo Fo (30 phút) | 1 |
MP3 Nhạc Niệm Phật 4 Nam Mô A Di Ðà Phật (30 phút) | 1 |
MP3 Kinh A Di Ðà (Tụng) |   1 |
MP3 Kinh A Di Ðà Tụng (Tịnh Tông Học Hội Úc Châu) |   1 |
MP3 Kinh A Di Ðà (Âm) - Thích Huệ Duyên Tụng
MP3 Kinh A Di Ðà Tụng - Thầy Ngộ Thông (Rất Nhanh)
MP3 Kinh A Di Ðà - Tán, Tụng, có nhạc (tiếng Hoa)
MP3 Kinh Vô Lượng Thọ Tụng - Thầy Ngộ Thông (theo bản của ngài Hạ Liên Cư) |   01 |
MP3 Kinh Ðịa Tạng (Ðọc) -Bản dịch của  H.t Thích Trí Tịnh
MP3 Kinh Vu Lan Báo Hiếu (Tụng) | 01 |
MP3 Kinh Kim Cang - T. Nhật Quang Tụng
MP3 48 Nguyện Của Phật A Di Ðà - Thích Huệ Duyên Tụng 01 |
MP3

Kinh A Di Ðà Diễn Kệ - Thích Huệ Duyên Tụng

|  01 |
MP3 Kinh Dược Sư - Thích Huệ Duyên Tụng |   0102 |
MP3 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Trọn bộ) Thích Huệ Duyên Tụng
MP3 Kinh Di Giáo - Thích Huệ Duyên Tụng 01 |
MP3 Kinh Ðịa Tạng - Thích Huệ Duyên Tụng | 010203040506 |
MP3

Kinh Hồng Danh Sám Hối - Thích Huệ Duyên Tụng

| 0102 |
MP3 Kinh Kim Cang Bát Nhã -Thích Huệ Duyên Tụng
MP3 Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Thích Huệ Duyên Tụng 01 | 0203040506 |
MP3 Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Thích Huệ Duyên Tụng 01 |
MP3 Kinh Phổ Môn - Thích Huệ Duyên Tụng
MP3 Kinh Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Huệ Duyên Tụng 01 |
MP3 Kinh Phật Ðảnh Tôn Thắng - Thích Huệ Duyên Tụng |  01 |
MP3 Kinh Sám Hối Diệt Tội - Thích Huệ Duyên Tụng |   010203040506 |

07080910 |

MP3 Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Thích Huệ Duyên Tụng | 0102 |
MP3 Kinh Vu Lan - Thích Huệ Duyên Tụng 01 |
MP3 Liên Hoàn Sám Nguyện - Thích Huệ Duyên Tụng | 0102030405060708 |
MP3 Mục Liên Sám Pháp - Thích Huệ Duyên Tụng | 010203040506 |
MP3 Từ Bi Thủy Sám - Thích Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Thi Văn Giáo Lý (Ðức Huỳnh Phú Sổ) Thích Huệ Duyên Tụng
MP3 Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh - Thích Huệ Duyên Tụng
MP3 Sám Văn - Ánh Sáng Từ Bi -Thích Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Con Thuyền Ðại Ðạo -Thích Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Ðã Chết Mà Sống -Thích Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Ðâu Là Phàm Thánh - T. Huệ Duyên Tụng | 0102030405 |
MP3 Sám Văn - Ðến Liên Hoa - T. Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Ðời Mạt Pháp - T. Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Ðường Giải Thoát - T. Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Hỡi Quê Nhà - T. Huệ Duyên Tụng | 010203 |
MP3 Sám Văn - Là Phật Tử - T. Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Lời Vàng Trong Mộng - T. Huệ Duyên Tụng |   01020304050607 |
MP3 Sám Văn - Rằm Tháng Mười - T. Huệ Duyên Tụng | 010203 | 040506 |
MP3 Sám Văn - Thần Cơ Thật Luận - T. Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Tình Ðạo Phật - T. Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Tiếng Nói Trong Hoa Sen - T. Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Tôi Không Quên - T. Huệ Duyên Tụng | 01020304 |
MP3 Sám Văn - Vạn Niên Huynh Ðệ - T. Huệ Duyên Tụng | 010203040506 | 0708 |
We have 7761 guests and 76 members online

Đăng Nhập