Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 192299
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 8065
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 34201
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 6245
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 6523
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 65385
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3660
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 1938
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8007
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 33456
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 32697
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 58826
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 30839
14 Kinh Dược Sư Administrator 4220
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3246
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3304
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7463
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 7623
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 20984
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 8906
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 75388
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6106
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 6280
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 10970
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4362
26 Kinh Địa Tạng Administrator 17603
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 22978
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 15909
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 28386
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 19994
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 10742
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 12640
 
We have 15864 guests and 41 members online

Đăng NhậpBài Mới