Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 225399
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 9018
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 46770
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 7360
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 7688
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 79547
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4007
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2236
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8667
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 48067
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 46455
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 63626
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 34230
14 Kinh Dược Sư Administrator 4735
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3703
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3685
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 8122
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 8758
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 29233
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 9911
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 99404
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6682
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 7308
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 12137
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4773
26 Kinh Địa Tạng Administrator 19596
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 26828
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 16646
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 32146
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 22499
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 13122
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 13426
 
We have 19654 guests and 57 members online

Đăng Nhập