Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 259955
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 10396
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 70117
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 9357
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 9739
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 102424
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4830
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2966
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9680
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 96115
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 60813
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 72241
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 39421
14 Kinh Dược Sư Administrator 5757
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4559
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 4506
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 9513
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 10402
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 44383
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 11574
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 151436
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7986
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 8698
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 15371
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5823
26 Kinh Địa Tạng Administrator 21318
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 32120
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17934
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 38454
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 25626
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 17050
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 15231
 
We have 7711 guests and 76 members online

Đăng Nhập