Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 195823
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 8168
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 35105
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 6342
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 6613
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 66420
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3682
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 1956
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8063
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 34660
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 33542
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 59297
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 31138
14 Kinh Dược Sư Administrator 4251
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3271
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3332
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7518
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 7739
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 21664
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 8993
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 77604
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6154
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 6373
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 11050
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4401
26 Kinh Địa Tạng Administrator 17804
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 23510
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 15979
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 28751
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 20168
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 11034
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 12697
 
We have 10193 guests and 64 members online

Đăng NhậpBài Mới