Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 191349
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 8036
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 33985
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 6224
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 6495
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 65128
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3646
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 1928
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 7989
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 33198
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 32514
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 58748
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 30718
14 Kinh Dược Sư Administrator 4204
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3234
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3292
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7452
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 7591
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 20809
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 8893
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 74940
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6090
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 6256
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 10937
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4355
26 Kinh Địa Tạng Administrator 17565
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 22872
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 15888
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 28289
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 19952
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 10672
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 12630
 
We have 11682 guests and 31 members online

Đăng NhậpBài Mới