Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 238981
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 9400
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 54180
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 7889
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 8158
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 86245
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4201
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2407
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8929
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 57603
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 50681
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 66602
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 35698
14 Kinh Dược Sư Administrator 4975
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3906
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3882
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 8429
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 9193
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 33418
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 10373
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 112863
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7031
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 7733
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 13884
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5077
26 Kinh Địa Tạng Administrator 20156
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 28312
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17054
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 33765
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 23664
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 14105
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 13969
 
We have 13511 guests and 124 members online

Đăng Nhập