Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 253384
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 10053
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 64165
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 8722
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 9036
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 96362
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4624
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2779
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9452
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 79416
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 57395
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 70507
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 38418
14 Kinh Dược Sư Administrator 5490
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4304
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 4265
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 9105
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 9889
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 40500
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 11147
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 137197
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7627
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 8384
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 14921
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5586
26 Kinh Địa Tạng Administrator 20966
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 30993
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17651
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 37098
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 24989
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 15976
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 14855
 
We have 12851 guests and 90 members online

Đăng Nhập