Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 222846
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 8956
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 45272
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 7275
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 7605
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 78199
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3979
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2207
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8611
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 46287
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 42350
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 63089
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 33979
14 Kinh Dược Sư Administrator 4682
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3660
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3656
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 8062
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 8680
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 28449
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 9803
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 97042
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6629
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 7213
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 12019
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4731
26 Kinh Địa Tạng Administrator 19448
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 26522
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 16584
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 31861
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 22258
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 12930
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 13355
 
We have 11153 guests and 60 members online

Đăng Nhập