Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 199172
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 8284
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 36080
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 6450
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 6730
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 67583
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3703
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 1980
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8107
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 35944
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 34489
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 59828
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 31627
14 Kinh Dược Sư Administrator 4301
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3307
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3360
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7563
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 7847
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 22432
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 9080
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 79749
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6205
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 6445
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 11151
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4431
26 Kinh Địa Tạng Administrator 18068
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 23936
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 16065
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 29220
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 20369
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 11245
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 12765
 
We have 11006 guests and 63 members online

Đăng NhậpBài Mới