Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 156167
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 7317
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 26368
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 5505
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 5668
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 56231
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3340
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 1728
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 7486
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 24312
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 27052
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 54168
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 27720
14 Kinh Dược Sư Administrator 3841
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 2878
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 2965
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 6968
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 6806
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 14695
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 8090
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 60335
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 5434
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 5443
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 9172
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 3919
26 Kinh Địa Tạng Administrator 15952
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 19786
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 15087
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 25093
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 18027
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 8563
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 11913
 
We have 16363 guests and 39 members online

Đăng NhậpBài Mới