Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 259180
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 10358
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 68148
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 9249
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 9663
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 101397
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4802
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2948
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9655
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 93267
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 60288
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 72023
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 39254
14 Kinh Dược Sư Administrator 5725
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4529
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 4481
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 9445
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 10323
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 43807
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 11531
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 149401
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7946
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 8658
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 15319
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5797
26 Kinh Địa Tạng Administrator 21276
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 31956
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17900
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 38303
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 25566
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 16901
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 15194
 
We have 6078 guests and 56 members online

Đăng Nhập