Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 187322
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 7951
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 33228
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 6128
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 6403
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 64134
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3602
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 1898
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 7932
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 32122
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 31858
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 58320
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 30366
14 Kinh Dược Sư Administrator 4160
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3194
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3250
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7381
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 7483
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 20067
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 8807
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 73066
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6018
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 6179
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 10836
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4296
26 Kinh Địa Tạng Administrator 17398
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 22470
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 15811
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 27981
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 19782
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 10383
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 12563
 
We have 25469 guests and 36 members online

Đăng NhậpBài Mới