Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 254781
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 10154
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 65410
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 8819
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 9251
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 97520
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4677
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2827
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9501
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 82485
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 58111
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 71108
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 38655
14 Kinh Dược Sư Administrator 5552
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4367
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 4319
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 9168
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 9987
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 41382
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 11265
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 140076
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7723
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 8454
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 15059
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5649
26 Kinh Địa Tạng Administrator 21067
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 31287
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17717
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 37520
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 25206
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 16304
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 14964
 
We have 13333 guests and 96 members online

Đăng Nhập