Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 252141
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 9955
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 63342
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 8631
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 8920
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 95220
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4574
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2732
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9396
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 76691
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 56569
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 69764
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 38229
14 Kinh Dược Sư Administrator 5428
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4258
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 4217
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 9027
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 9827
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 39662
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 11067
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 134406
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7561
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 8313
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 14585
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5519
26 Kinh Địa Tạng Administrator 20873
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 30731
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17592
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 36806
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 24871
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 15780
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 14681
 
We have 15744 guests and 93 members online

Đăng Nhập