Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 214906
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 8713
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 42085
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 6985
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 7293
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 74746
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3872
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2124
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8434
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 42575
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 39723
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 61953
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 33246
14 Kinh Dược Sư Administrator 4553
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3522
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3537
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7886
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 8419
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 26350
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 9540
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 90922
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6457
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 6896
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 11698
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4606
26 Kinh Địa Tạng Administrator 19022
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 25660
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 16390
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 31054
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 21525
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 12238
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 13080
 
We have 8469 guests and 116 members online

Đăng NhậpBài Mới