Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 196310
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 8178
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 35280
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 6352
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 6633
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 66552
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3684
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 1956
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8067
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 34857
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 33682
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 59382
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 31199
14 Kinh Dược Sư Administrator 4257
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3274
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3334
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7527
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 7748
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 21792
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 9009
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 77887
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6167
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 6378
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 11067
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4407
26 Kinh Địa Tạng Administrator 17863
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 23567
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 15990
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 28837
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 20211
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 11084
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 12714
 
We have 8970 guests and 57 members online

Đăng NhậpBài Mới