Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 256137
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 10230
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 66526
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 8960
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 9419
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 98555
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4730
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2876
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9565
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 85677
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 58713
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 71473
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 38879
14 Kinh Dược Sư Administrator 5627
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4433
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 4387
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 9260
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 10123
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 42214
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 11373
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 142782
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7829
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 8544
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 15174
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5716
26 Kinh Địa Tạng Administrator 21170
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 31533
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17792
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 37841
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 25391
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 16497
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 15066
 
We have 11687 guests and 71 members online

Đăng Nhập