Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 218313
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 8809
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 43217
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 7095
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 7422
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 76165
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3921
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2157
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8512
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 44163
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 40801
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 62422
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 33530
14 Kinh Dược Sư Administrator 4599
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3585
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3584
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7964
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 8528
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 27250
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 9644
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 93522
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6531
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 7029
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 11817
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4662
26 Kinh Địa Tạng Administrator 19197
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 26049
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 16476
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 31399
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 21819
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 12568
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 13193
 
We have 16512 guests and 66 members online

Đăng Nhập