Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 175216
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 7710
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 30221
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 5877
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 6071
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 61174
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3527
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 1841
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 7763
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 28821
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 30097
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 56336
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 29432
14 Kinh Dược Sư Administrator 4052
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3078
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3112
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7213
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 7203
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 17851
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 8579
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 67647
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 5820
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 5805
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 9711
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4135
26 Kinh Địa Tạng Administrator 16821
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 21158
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 15611
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 26725
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 19109
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 9730
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 12224
 
We have 12552 guests and 34 members online

Đăng NhậpBài Mới