Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 249298
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 9815
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 61295
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 8435
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 8674
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 92562
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4456
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2638
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9256
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 70077
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 55014
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 68946
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 37811
14 Kinh Dược Sư Administrator 5306
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4154
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 4112
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 8824
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 9634
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 37930
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 10867
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 128046
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7397
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 8137
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 14379
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5387
26 Kinh Địa Tạng Administrator 20685
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 30139
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17439
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 35970
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 24580
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 15303
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 14473
 
We have 12587 guests and 131 members online

Đăng Nhập