Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 257952
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 10307
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 67410
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 9123
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 9562
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 99934
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4781
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2923
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9625
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 89586
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 59594
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 71799
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 39065
14 Kinh Dược Sư Administrator 5696
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4496
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 4444
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 9363
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 10237
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 43090
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 11458
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 146439
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7905
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 8609
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 15264
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5779
26 Kinh Địa Tạng Administrator 21243
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 31759
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17851
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 38100
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 25490
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 16738
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 15148
 
We have 10498 guests and 82 members online

Đăng Nhập