Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 182893
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 7838
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 31945
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 6020
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 6256
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 63077
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3565
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 1867
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 7845
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 30844
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 31166
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 57894
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 30042
14 Kinh Dược Sư Administrator 4104
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3140
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3181
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7300
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 7384
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 19230
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 8724
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 71063
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 5937
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 6007
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 10685
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4240
26 Kinh Địa Tạng Administrator 17231
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 21923
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 15726
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 27519
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 19539
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 10089
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 12485
 
We have 9047 guests and 55 members online

Đăng NhậpBài Mới