Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 251255
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 9914
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 62748
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 8569
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 8850
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 94284
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4540
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2698
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9354
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 74490
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 56068
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 69501
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 38099
14 Kinh Dược Sư Administrator 5386
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4219
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 4186
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 8946
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 9773
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 39202
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 11013
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 132455
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7503
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 8250
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 14505
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5478
26 Kinh Địa Tạng Administrator 20808
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 30558
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17539
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 36568
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 24775
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 15653
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 14614
 
We have 9805 guests and 103 members online

Đăng Nhập