Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 244700
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 9596
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 57152
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 8160
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 8408
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 89534
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4325
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2520
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9097
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 62558
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 52723
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 67797
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 36944
14 Kinh Dược Sư Administrator 5120
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4020
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3995
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 8619
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 9395
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 35502
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 10619
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 119911
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7213
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 7936
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 14124
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5227
26 Kinh Địa Tạng Administrator 20425
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 29165
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17234
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 34817
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 24214
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 14662
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 14217
 
We have 13032 guests and 109 members online

Đăng Nhập