Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 250051
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 9851
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 61979
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 8488
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 8731
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 93253
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4481
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2660
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 9292
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 71754
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 55467
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 69165
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 37915
14 Kinh Dược Sư Administrator 5335
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 4179
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 4139
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 8876
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 9677
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 38531
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 10928
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 129693
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 7432
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 8178
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 14423
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 5423
26 Kinh Địa Tạng Administrator 20731
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 30303
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 17467
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 36196
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 24639
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 15438
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 14526
 
We have 9177 guests and 149 members online

Đăng Nhập