Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 228994
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 9116
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 48573
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 7480
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 7800
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 81209
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 4048
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2281
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8732
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 50284
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 47632
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 64750
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 34557
14 Kinh Dược Sư Administrator 4792
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3753
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3733
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 8182
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 8868
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 30217
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 10021
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 102537
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6760
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 7403
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 13349
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4870
26 Kinh Địa Tạng Administrator 19769
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 27232
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 16749
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 32501
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 22805
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 13329
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 13604
 
We have 16864 guests and 128 members online

Đăng Nhập