Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 207749
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 8551
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 39136
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 6749
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 7061
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 71750
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3799
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 2074
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 8288
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 39493
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 37298
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 61100
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 32665
14 Kinh Dược Sư Administrator 4473
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3439
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3483
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7763
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 8166
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 24577
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 9374
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 85829
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 6372
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 6694
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 11493
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4544
26 Kinh Địa Tạng Administrator 18616
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 24956
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 16274
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 30181
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 21034
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 11761
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 12931
 
We have 17001 guests and 70 members online

Đăng NhậpBài Mới