Get Adobe Flash player
Home Kinh Tụng
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 * Chú Đại Bi Thích Trí Thoát 176048
2 * Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Chiếu Tăng 7719
3 *Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát 30450
4 *Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm 5885
5 *VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN Diệu Mỹ 6085
6 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát 61430
7 48 Đại Nguyện Thích Chiếu Túc 3531
8 Avalokitesvara Bodhisattva Praise Administrator 1843
9 Kinh A Di Da Thích Chiếu Túc 7768
10 Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát 29051
11 Kinh A Di Đà Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 30236
12 Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm 56528
13 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát 29538
14 Kinh Dược Sư Administrator 4055
15 Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc 3082
16 Kinh Phổ Môn Thích Tâm Hải 3116
17 Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát 7224
18 Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Thích Trí Thoát 7229
19 Kinh Quan Âm Cứu Khổ Diệu Mỹ 18046
20 Kinh Tám Điều & Kinh Từ Tâm Thích Tâm Hải 8598
21 Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Thích Trí Thoát 68045
22 Kinh Tu Tâm Thích Chiếu Túc 5835
23 Kinh Vo Luong Tho Thich Tri Thoat 5825
24 Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát 9807
25 Kinh Vu Lan (Đại Chúng) Administrator 4151
26 Kinh Địa Tạng Administrator 16878
27 Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát 21257
28 Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc 15630
29 Sám Hối Sáu Căn Thích Chiếu Lượng 26812
30 Tâm Kinh Nhật Tụng Thích Tâm Thiện 19169
31 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Diệu Mỹ 9772
32 Vu Lan Báo Hiếu Thích Chiếu Túc Thích Chiếu Túc 12260
 
We have 15440 guests and 32 members online

Đăng NhậpBài Mới